Atrybuty dobrego pracownika

Dzisiaj atrybuty dobrego pracownika to coraz częściej niekoniecznie jego wykształcenie i dodatkowe umiejętności zdobyte na przestrzeni lat spędzonych na uniwersytecie a wyjątkowe atrybuty psychologiczne i osobowościowe cechy, które w niecodzienny sposób wpływają na atrakcyjność takiego pracownika. Bardzo charakterystyczne jest dzisiaj przekazywanie w ogóle procesu rekrutacji pracowników firmom zewnętrznym, które specjalizują się właśnie w takich procesach, ich przeprowadzaniu i ostatecznym wyłanianiu najlepszych kandydatów. To head hunterzy są w stanie dzisiaj bardzo wnikliwie oszacować faktyczną przydatność danego człowieka na wysoko eksponowane stanowiska. W przypadku rekrutacji na mało wpływowe i niezbyt prestiżowe stanowiska pracy, przeważnie kluczowym elementem decydującym o zatrudnieniu danego człowieka jest jego teoretyczna wiedza. Chodzi tutaj przede wszystkim o wykształcenie, dodatkowe kursy i wszystkie dyplomy potwierdzające zdobycie określonej wiedzy. Ale na stanowiskach bardziej wpływowych i związanych bezpośrednio z zarządzaniem firmą same papiery potwierdzające ukończenie studiów nie znaczą za wiele a na rynku pracy istnieją setki absolwentów kierunków ekonomicznych mogących w teorii zająć kluczowe dla działania firmy stanowiska. Ale oddanie całkowitym amatorom sterów w firmie zdarza się wyjątkowo rzadko. Dlatego właśnie większość firm decyduje się dzisiaj przynajmniej przy poszukiwaniu jednego kluczowego nabytku dla swojej załogi zatrudnić firmy, które na wnikliwym analizowaniu przydatności kandydatów zjadły zęby. Takie doradztwo personalne to dzisiaj bardzo ważna głąź przemysłu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.