Archive for the ‘edukacja’ Category

Efekt cieplarniany – topnienie lodowców na Ziemi

Wielu naukowców bije na alarm, w związku z coraz bardziej widocznym efektem cieplarnianym na naszej planecie. Po prostu w wyniku nagromadzenia się powstającym w wyniku spalania dwutlenkiem węgla – część ciepła, przychodzącego do ziemi ze słońca – nie jest odprowadza w kosmos, lecz pozostaje na Ziemi, ogrzewając ja. Powstaje efekt podobny jak w szklarni – […]

Kto zużywa najwięcej wody na świecie

Jednym z najbardziej niedocenianych – jednak tylko na razie – dóbr na świecie jest woda pitna, czyli inaczej mówiąc nie słona. Jest to rzecz absolutnie niezbędna do życia, zarówno człowiekowi, jak tez zwierzętom czy roślinom. Można mniej jeść, jedzenie może być lepszej lub gorszej jakości, jednak bez wody żaden organizm nie ma szans na przetrwanie. […]

Jak będzie wyglądała Ziemia za 100 milionów lat

Już od drugiej połowy XX wieku jesteśmy przekonani, w czym utwierdzają nas naukowcy całego świata, że kształt naszej Ziemi, a ściślej biorąc układ poszczególnych kontynentów nie jest stały. Po prostu poszczególne kontynenty nie są zakotwiczone na stale na jakimś podłożu, lecz przemieszczają się, chociaż bardzo powoli, po morzu gorącej magmy, znajdującej się pod powierzchnia ziemi. […]

Nowe zastosowania komórek macierzystych coraz bliżej

Badania przeprowadzone w ostatnim okresie czasu przez grupę naukowców amerykańskich dowiodły, że przy pomocy komórek macierzystych można z powodzeniem leczyć pacjentów po przebytych zawałach serca. Cały mechanizm polega na tym, że pacjentowi po przebytym zawale serca pobierane są komórki macierzyste, również z serca. Pobrana porcja nie rodzi żadnych skutków ubocznych, objętość pobranych komórek można przyrównać […]

Czy niemowlęta rozumieją, co się do nich mówi

Panuje powszechne przekonanie, że niemowlęta nie rozumieją, co się do nich mówi, a pierwsze rozpoznawane przez nich słowa typu mama czy tata są przez nie rozróżniane dopiero po ukończeniu około pół roku. Jednak badania przeprowadzone ostatnio przez amerykańskich uczonych dowiodły, że wcale nie jest tak, jak myślimy w tym względzie. Okazuje się bowiem, że jeszcze […]

Dlaczego ludzie boją się wilków

W Europie wilk jest zwierzęciem, które zostało prawie całkowicie wytrzebione, praktycznie w wieku XVIII i XIX w ogromnej większości krajów europejskich populacja wilka uniknęła całkowicie. Tacy Niemcy czy Francuzi mogą napotkać wilka tylko już w ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że największą ostoja wilka jest Polska, chociaż i tutaj z roku na rok w wielu rejonach […]

Coraz mniej porodów metodą naturalną

Z każdym rokiem nie tylko w Polsce, ale też i na całym świecie uwidacznia się zjawisko, które niektórzy znawcy tematu nazywają przemysłem narodzin. Chodzi o to, że w związku z właśnie porodem powstała cała gałąź przemysłu, zajmującego się ta właśnie dziedzina, a więc coraz bardziej wymyślne sposoby urodzenia dziecka, a właściwie słowo urodzenia będzie odchodziło […]

Brytyjski parlament do remontu

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania słynnego w całym świecie Big Bena, czyli wieży z zegarem w centrum Londynu wykazały, że wieża posiada dość duże odchylenie od pionu. Obecnie wynosi ono 46 centymetrów, lecz nie zostało ustalone, czy zwiększa się obecnie i w jakim tempie. Te same badania dowiodły również, że cały budynek, budynek właściwie kompleks […]

Kolejna reforma szkolnictwa, czy nie będziemy żałować

Ostatnio do opinii publicznej dotarła wiadomość o kolejnej reformie w szkodnictwie, która dotknie szkoły ponad gimnazjalne. Będzie to naprawdę istotna reforma, która już zacznie funkcjonować w tym roku. Gimnazjaliści już w tym roku będą musieli podjąć ważną decyzję, która zadecyduje o ich dalszym losie. Z jednej strony podział na bloki tematyczne będzie przyjęty prze niektórych […]

Czy będziemy mogli zobaczyć mamuta

Można zauważyć, że często zdarza się, że najpierw jest fikcja, czyli książka film. Oglądamy czy czytamy o rzeczach, które potem możemy usłyszeć, że zdarzyły się w rzeczywistości. Tak, więc fikcja i nauka coraz częściej się splatają. Czy oglądając film o dinozaurach odtworzonych w sposób naukowy bierzemy pod uwagą, że jest to możliwe do spełnienia? Tak […]