Archive for the ‘poznaj tajniki’ Category

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie to nie tylko przedmiot w szkole, to również gałąź nauki. Obejmuje zagadnienia społeczne, kulturowe, polityczne oraz ekonomiczne. Sam przedmiot prowadzony jest w szkołach gimnazjalnych oraz średnich. Podzielony jest na bloki tematyczne, na celu ma poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie edukacji społecznej. Wiedza o społeczeństwie obejmuje w szkołach naukę o konfliktach na świecie, […]

Edukacja w szkołach policealnych

Szkoły policealne są rodzajem szkół, przeznaczonych dla absolwentów szkół średnich. By dostać się do tego typu szkół należy mieć ukończoną szkołę średnią, jednak nie jest tu wymagana matura. W systemie Polskim szkoły policealne dzielą się na publiczne i niepubliczne. W większości nauka w tego typu szkołach trwa 2 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu. Pod koniec […]

Jak szybko się uczyć?

Zastanawiasz się jak skutecznie uczyć się i szybko przygotowywać do egzaminów? Jest na to rada. Jeśli masz trudności w zapamiętywaniu, warto zastosować metodę skojarzeniową. By szybko zapamiętać, stwórz sobie zabawne skojarzenia, w odpowiedniej formie. Kojarz wyrazy, układaj je w odpowiedniej formie. Śmieszne skojarzenia, z łatwością pomogą ci w szybkim zapamiętywaniu. Kolejną metodą jest konstruowanie i […]

Nauka języków obcych

Wielu rodziców marzy by ich pociechy władały biegle w kilku językach. Czy jest to możliwe, od kiedy należy zacząć naukę? Nauka kilku języków jest oczywiście możliwa, taką edukację należy zacząć jak najwcześniej, czyli najlepiej po etapie, kiedy dziecko zaczyna mówić w języku ojczystym. Należy zacząć od nauki dwóch języków, nie muszą być one pokrewne. Łatwość […]

Wiedza zdobyta w gimnazjum

Gimnazjum to etap szkoły średniej, w której młodzież przyswaja wiedzę potrzebna do dalszej nauki w szkołach ogólnokształcących, zawodowych lub technikach. W Polsce edukacja gimnazjalna trwa 3 lata i zakończona jest egzaminem, który umożliwia dalszą naukę. Okres gimnazjum to wiek 13 – 16 roku życia. Jest to okres niezwykle trudny dla młodzieży, zwany okresem dojrzewania. W […]

Nauka w szkołach muzycznych

Szkoły muzyczne kształcą w zakresie edukacji muzycznej. Szkolnictwo muzyczne w Polsce jest w większości nieodpłatne. Organem zajmującym się tego typu szkołami w Polsce jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształcenie na etapie szkół muzycznych przebiega trójetapowo. Pierwszy etap to szkoły I stopnia, czyli podstawowe, następnie II stopniowe, czyli średnie oraz III stopnia, czyli uczelnie muzyczne. […]

Motywacja dziecka do nauki

Małe dzieci trudno zachęcić do nauki, dla nich najważniejsza jest zabawa i bardzo szybko się nudzą. Badania pokazują, że dzieci uczą się bardzo szybko, kiedy nie znają celu oraz przeznaczenia nabywanej wiedzy. By przygotować dziecko do nauki, należy ukazać dziecku cel nauczania. Warto by podczas nauki obserwować dziecko, dzięki temu zauważymy system jego edukacji oraz […]

Edukacja w Wielkiej Brytanii

Edukacja w Wielkiej Brytanii jest przymusowa, tworzona jest przez rząd centralny. Wyróżniamy takie etapy edukacji jak Nursery, jest to żłobek, Primary school, odpowiednik naszej szkoły podstawowej oraz High school, czyli gimnazjum. Kolejnym etapem edukacji jest College, inaczej Sixth Form, to szkoła średnia, następnie University: Bachelor, czyli licencjat oraz Master, magister. Kolejno Doctor i Profesor. W […]

System edukacji w Niemczech

System edukacji w Niemczech należy do państwa. Wszelkie decyzje podejmowane są przez odpowiednie do tego ministerstwo, w zależności od landu. Szkołę w Niemczech rozpoczynają dzieci w wieku 6lat, sama nauka jest przymusowa do 18 roku życia. Edukacja jest bezpłatna. Szkoły w Niemczech można podzielić na ogólnokształcące oraz zawodowe. Do szkół zawodowych zaliczamy: Berufsgrundschule, Berufsvorbereitende Schulform, […]

Czym jest edukacja seksualna?

Edukacja seksualna to dział nauki biologicznej, zajmującej się dojrzewaniem człowieka i samą jego seksualnością. Edukacja seksualna to wyodrębniona dziedzina, dotyczy ona m. in. wiedzy o filozofii, fizjologii aktu seksualnego, sensie biologicznym seksualności, anatomii i fizjologii, płodności, przebiegu ciąży, zaburzenia życia płciowego. Dodatkowo edukacja seksualna zajmuje się kulturowymi warunkami związanymi z uwarunkowaniami płciowymi człowieka, różnością płci, […]