Malaria – czy już jest w odwrocie

Chociaż większość groźnych chorób tropikalnych ludzkość potrafiła w znacznym stopniu zwalczyć lub znacznie ograniczyć, to jednak niektóre z nich mają się całkiem dobrze, zbierając, co roku krwawe żniwo. Do jednej z tego rodzaju chorób, wciąż groźnych i nie dających się za bardzo ujarzmić, należy malaria. Jej obszar wysterowania tych tradycyjnie już rejon Afryki, a dokładniej środkowa jej część tak zwana strefa subsaharyjska. Malaria atakuje głównie dzieci do 5 roku życia, chociaż również wśród osób starszych jest dużo zgonów z jej powodu – mniej więcej ta proporcja rozkłada się 50 na 50. Na podstawie prowadzonych badań przez Światową Organizację Zdrowia, a także przez różne instytuty naukowe ustalono, że najwięcej ofiar śmiertelnych pochłonęła malaria w roku 2004 – było to ponad 1,8 miliona zmarłych z jej powodu osób. Od tego roku malaria stopniowo powoduje coraz mniej zgonów, jednak ten spadek nie jest na tyle duży, by być optymistycznie nastawionym do tego problemu – obecnie pochłania około 1 miliona osób rocznie. Co jest najgorsze, jak dotąd naukowcom, mimo prowadzonych od wielu lat intensywnym wysiłkom w tym zakresie – nie udało się stworzyć skutecznej szczepionki pozwalającej zapobiegać tej chorobie. Mimo XXI wieku nadal najskuteczniejszym sposobem zapobieżenia rozwojowi choroby, a więc kolejnym jej zakażeniom jest stosowanie szczelnych moskitier na obszarach jej występowania. Bardzo ważną rolę w tym zakresie stanowi edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych w krajach objętych panowaniem tej strasznej choroby. Jedynie w miarę wzrostu świadomości zagrożenia wynikającego z malarii, jak tez upowszechnienia środków zaradczych – można mówić o powodzeniu walki z malaria i snuć perspektywy całkowitego wygaśnięcia ognisk tej choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.