Szkoła prywatna a szkoła państwowa

Ostatnio bardzo dużo mówi się o szkolnictwie w Polsce, związane jest to głównie z rosnącym bezrobociem wśród młodych ludzi oraz z niżem demograficznym, które bardzo odbija się na szkolnictwie w naszym kraju. Coraz więcej powstaje szkół prywatnych, które konkurują z państwowymi szkołami, ciągnie to za sobą zarówno pozytywne skutki jak i te negatywne. Często zarzuca się szkołom prywatnym, szczególnie tym zajmującym się wykształceniem wyższym lub też kształceniem młodszych ludzi w systemie zaocznym, że stanowczo zaniżają poziom nauki, gdyż liczy się dla nich tylko zysk. Jednak w dobie zamykania szkół z powodu niewielkiej ilości osób chcących się w nich uczyć, zmusza również państwowe uczelnie i szkoły, do częstego zaniżania poziomu nauki oraz tak zwanego „przepychania” ucznia do kolejnej klasy, aby tylko nie odszedł z danej szkoły. Jednak wśród tych wszystkich sytuacji należy wyróżnić i takie, gdzie szkoły prywatne trzymają bardzo wysoki poziom nauczania, przez co są tak chętnie wybierane przez rodziców. To właśnie prywatne gimnazja oraz szkoły średnie cieszą się świetną renomą a nasze dziecko nie tylko będzie miało zapewniony tam wysoki poziom nauczania, ale również dyscyplinę i organizację zajęć dodatkowych, których często nie spotkamy w placówkach państwowych. Mówiąc o szkołach prywatnych trzeba wspomnieć, że nauka w nich z reguły naprawdę słono kosztuje. Nie każdego rodzica stać więc na to aby jego dziecko chodziło właśnie do takiej szkoły. Nie należy jednak mieć z tego powodów wyrzutów sumienia. Szkoły państwowe w wielu wypadkach również zapewniają edukację na naprawdę wysokim poziomie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.