Wpływ dwujęzyczności u dzieci, na ich całe życie

Dzieci dwujęzyczne to takie, które z równą swobodą i łatwością posługują się dwoma różnymi językami, najczęściej ze względu na dwujęzyczność rodziców lub dwujęzyczność powodowaną inną narodowością rodziców (własną) a miejscem zamieszkania. Zazwyczaj takie dzieci, co potwierdzają badania naukowe, mają wyższy iloraz inteligencji, mogą później zaczynać mówić, jednak z czasem opanowują i przyjmują zdecydowanie większy zasób słownictwa, a ich systemy komunikacyjne są na wyższym poziomie niż rówieśników. Długofalowymi następstwami dwujęzyczności u dzieci jest fakt, iż w wieku dorosłym częściej zdobywają dobre wykształcenie, mają mniej problemów z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi, przez co często wybierają pracę związaną z ludźmi, na przykład przedstawicieli handlowych. Innym, udowodnionym aspektem jest fakt, iż osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają na takie choroby jak: Alzheimer, demencja starcza czy też udary mózgu. Najpewniej jest to spowodowane tym, że mózg osoby dwujęzycznej musi pracować ciężej, rozwija też w dzieciństwie większą ilość komórek mózgowych, przez co dłużej może się cieszyć zdrowiem. Osoby dwujęzyczne, również rzadziej zapadają na depresję, jednak nie wiadomo jak medycznie podejść do tego tematu, ponieważ jest to zaledwie wynik statystyczny, nie poparty naukowymi dowodami. Z całą pewnością warto natomiast podkreślić, że osoby dwujęzyczne mają dużo łatwiej jeśli chodzi o życie zawodowe. Jest ono z reguły dużo bardziej udane aniżeli życie zawodowe tych osób, które dwujęzyczne nie są. Warto więc od jak najwcześniejszych lat uczyć nasze dziecko jakiegoś języka obcego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.